Kvalitetsorienteret anlægsgartner

Anlæg

 • Belægninger
 • Trapper
 • Støttemure
 • Græsplæner
 • Jord og gravearbejde
 • Dræn og Faskiner

Vedligeholdelse og pleje af grønne arealer

 • Græsklipning af store og små arealer
 • Lugning af bede
 • Kemisk og Termisk ukrudtsbekæmpelse
 • Hækklipning
 • Beskæring af træer og buske
 • Træfældning
 • Flisning af grenaffald
 • Rodfræsning
 • Beplantning
 • Jordforbedring